Prvotním impulzem výroby je zákazníkova poptávka po určitém druhu nábytku. Kontakt je možný telefonicky, e-mailem či osobně (na provozovně). Při konzultaci si domluvíme termín návštěvy u Vás a zaměříme prostor pro nový nábytek. Vzorníky dřevin, úchytek a kování bereme dle přání s sebou k Vám nebo si materiál můžete vybrat u nás. Po zaměření a zvolení materiálu následuje zpracování grafického návrhu na PC společně s kalkulací. Délka zpracování závisí na vytíženosti, obvykle do 5 pracovních dnů. O zhotovení návrhu s kalkulací vás informujeme a domlouváme další schůzku. Na této schůzce je předložen návrh s cenovou kalkulací. Zákazník si návrh prohlédne, odsouhlasí, případně navrhne provedení změn.

Po návrhu, kalkulaci a odsouhlasení případných změn následuje dopracování zbylé dokumentace (rozměrový plánek) a složení zálohy. Po složení zálohy je zakázka brána jako závazná a není možné ji už měnit. Poté je domluven i předběžný termín montáže či dokončení zakázky.

Následuje výroba. Před montáží je opět zákazník kontaktován a domlouvá se přesný termín montáže. Ve stanoveném termínu se provede montáž. Po dokončení se výrobek zákazníkovi předvede, vysvětlí udržba a užívání nábytku. Zákazníci si nábytek zkontrolují. Pokud je vše v pořádku, zákazníci obdrží fakuturu s doplatkem.

Záruční doba je 2 roky. Samozřejmostí je i pozáruční servis.

Naše motto: vždy spokojený zákazník.